Игри

Информация за страница Лясковец

На територията на община Лясковец са разположени няколко икономически предприятия със структуро – определящо значение. В тях са концентрирани значителни производствени мощности. Същите предприятия осигуряват работа на голяма част от местното население. Машиностроене и металообработване са сред развитите промишлени отрасли на територията на общината, както и хранително – вкусовата промишленост. Лясковският край е прочут преди всичко с това, че местното население се слави като изключителен лидер в производството и отглеждането на зеленчукови култури. Техният дългогодишен опит датира още от векове, като техните умения се разпространяват успешно и в редица чужди държави – Чехия, Румъния, Русия, Сърбия и Унгария. Що се отнася до животновъдството, то е съсредоточено предимно в частния сектор. Обслужването и на двата отрасъла се извършва благодарение на функциониращия машинен парк, който осигурява комбайни, колесни и верижни трактори, сеялки, плугове, пръскачки и още много други. Чрез инвестиции в отраслите се постига значителен напредък в изграждането на конкуретно способно селско стопанство. В общината се извършват два частни проекта, като е закупена селскостопанска техника.

    На територията на община Лясковец има паметници на културата, които са обособени в няколко групи. Църквите например са общо 12, като пет от тях се намират в града. На територията на общината има регистрирани общо 120 сгради, паметници на културата. Те са предимно възрожденски и свързани с местната култура и история. Групирани са в четири ансамбъла. Единствения по рода си Музей на губертчийското градинарство се намира в града. Той е разположен в Ланджов двор – безспорно най-атрактивната част на града. Дворът представлява красива стара къща, възрожденски паметник на културата. Редовните събития, които се провеждат всяка година, са няколко. Те се посрещат с радост и вълнуващо очакване от всички местни жители. Официалният градски празник е на 29 юни – Петровден. Също така през една година на същата дата се организира и Петропавловски събор. В деня на лозарството и овощарството – Трифон Зарезан – също се организира тържество. То е на 14 февруари. Ежегодният карвинг фестивал, който носи името на града, представлява място, наречено „Пъстра столица на зеленчуците и губерчийското градинарство”. Родом от града са голям брой известни личности. Всички те работят в различни области и с това несъмнено допринасят родният им град да стане популярен и известен.

    Сред тях личат имената на писателя Христо Христов, който е роден през 1979 г. и известен просто като Христо от Лясковец и на Цани Гинчев – също писател, безспорно една от най-ярките български личности. Първият ректор на Богословската семинария при Лясковския манастир Недьо Жеков и писателят, книжовник и революционер Никола Козлев също са родом от града. Списъкът с родените в града на зеленчуците град известни личности може да бъде продължен още с имената на Георги Крънзов и Атанас Качамаков. Те са съответно художник и скулптор и театрален режисьор и драматург. Васил Друмев, известен още като митрполит Климент и представител на Консервативната партия в годините след Освобождението е учител в Петропавловската семинария за периода 1878 – 1884 г. Политикът Петър Пешев пък учи в семинарията за период от две години – между 1874 – 1876 г. Просветният деец Петър Оджаков също е свързан с града – той умира в него през 1916 г.

Етикети:   България , Велико Търново , Градове
eXTReMe Tracker